Niêm yết, công khai Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) cho hoạt động xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực, thành phố Thái Nguyên

7/20/2021 4:13:00 PM 699

 Xem chi tiết tại đây:

         Công văn 2418.

           Kế hoạch hành động tái định cư.

Tin Nổi bật

Tin Liên quan