Niêm yết, công khai Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMP) cho hoạt động xây dựng các khu tái định cư phục vụ dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực - thành phố Thái Nguyên

8/16/2021 9:58:46 AM 649

 Xem chi tiết tại đây./.

       Công văn 2742.

       Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội.

Tin Nổi bật

Tin Liên quan