Thông báo về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với 14 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Thái Nguyên

10/11/2021 9:12:33 AM 2359

Tin Nổi bật

Tin Liên quan