Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố giám sát tại phường Túc Duyên, phường Đồng Quang

10/26/2021 2:42:11 PM 145

(Thainguyencity.gov.vn) Ngày 22/10/2021, thực hiện kế hoạch số 04/KH-BKTXH của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố, đoàn giám sát do đồng chí Nông Thị Hồng Khuyên, Thành ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - xã hội HĐND thành phố làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2021 theo Nghị quyết số 27/NQ-HDND ngày 16/12/2020 của HĐND thành phố Thái Nguyên tại 02 phường: Túc Duyên, Đồng Quang. Dự buổi giám sát có đồng chí Dương Thị Thu Hằng - Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

Đối với phường Túc Duyên, sau khi Nghị quyết số 27/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND thành phố về dự toán thu ngân sách Nhà nước được ban hành, Đảng ủy – HĐND – UBND 2 phường Túc Duyên đã tiến hành phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết thông qua hội nghị Sơ kết 6 tháng, 9 tháng, hội nghị tổng kết năm đến các tổ dân phố trên địa bàn; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. Kết quả đến hết tháng 9/2021, thu ngân sách phường Túc Duyên đạt hơn 23 tỷ đồng, đạt trên 284% kế hoạch được giao và trên 350% so với cùng kỳ năm 2020. 

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã yêu cầu làm rõ thêm nguyên nhân khách quan, chủ quan tác động đến công tác thu ngân sách, tổng hợp các số liệu về các số hộ kinh doanh cá thể mới đăng ký, số hộ đã tạm dừng kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Công tác quản lý, nợ đọng thuế, các kế hoạch, giải pháp để hoàn thành các khoản thu đạt thấp.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thành phố đã khẳng định trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 nhưng cấp ủy, chính quyền phường Túc Duyên đã quan tâm nỗ lực thực hiện tốt dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Đồng chí đề nghị phường tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tăng cường hơn nữa công tác quản lý, khai thác tốt các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ các sắc thuế.

Phường Đồng Quang nói riêng, cùng với các địa phương nói chung do ảnh hưởng của dịch Covid-19 các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường gặp không ít gián đoạn. Tuy nhiên dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, sự ủng hộ của các ban ngành, đoàn thể, các tổ dân phố và sự nỗ lực của cán bộ, công chức, đội thuế phường Đồng Quang nên công tác thu ngân sách 9 tháng đầu năm đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kết quả cụ thể: Thu ngân sách đạt trên 11,4 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2020 đạt 138,5%, tăng 38,5%, so với kế hoạch năm 2021 đạt 128,8%, vượt kế hoạch thu cả năm 28,8%, cả năm ước đặt trên 32%. Nhiều sắc thuế đạt cao như thuế chức bạ, thuế thu nhập cá nhân về đất, thuế phi nông nghiệp.

Trên cở sở những kết quả đạt được, đoàn giám sát đã ghi nhận và đánh giá cao cấp ủy, chính quyền phường Đồng Quang trong việc thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021. Đồng thời đề nghị trong 3 tháng cuối năm, cũng như những năm tiếp theo, phường Đồng Quang cần tiếp tục bám sát kế hoạch thành phố giao, có các giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình địa phương để phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách; cần làm tốt công tác rà soát số hộ kinh doanh, doanh số kinh doanh để đưa vào diện quản lý thuế, rà soát các hộ có mức kê khai nộp thuế chưa đạt yêu cầu để điều chỉnh, tạo sự công bằng cho người nộp thuế. Công tác lập và phân bổ dự toán chi ngân sách cần đảm bảo đúng định mức, chế độ theo quy định, đảm bảo nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Không chi vượt dự toán khi chưa có nguồn lực đảm bảo, thực hiện công khai ngân sách và các hoạt động tài chính theo quy định của pháp luật.

THU HÀ

 

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan