UBND thành phố họp phiên thường kỳ tháng 10 năm 2021

10/26/2021 4:05:22 PM 161

(Thainguyencity.gov.vn) – Ngày 25/10/2021, UBND thành phố họp phiên thường kỳ nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh tế-xã hội tháng 10, triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị thành phố.

       Trong tháng 10, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 10 ước đạt 2.583 tỷ đồng tăng 79% so với tháng 9, tăng 8,3% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng ước đạt 23.748 tỷ đồng tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2020, đạt 80,5% kế hoạch tỉnh giao. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt 1.276 tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng 9 và tăng 22,2% so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế 10 tháng giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt 10.125 tỷ đồng, đạt 92,6% kế hoạch tỉnh và thành phố và tăng 27,3% so với cùng kỳ năm 2020. Thu ngân sách ước đạt 378,91 tỷ đồng, trong đó: Thu thuế phí, thu khác đạt 59,18 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất ước đạt 319,73 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng ước đạt 2.386 tỷ đồng bằng 101,96% kế hoạch tỉnh, thành phố. Thành phố tiếp tục triển khai thực hiện công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, quản lý trật tự mỹ quan đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, công tác vệ sinh môi trường. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, giám sát việc đầu tư các dự án trên địa bàn; quản lý chặt chẽ các nguồn vốn bằng nguồn ngân sách thành phố. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được chỉ đạo tích cực. Bên cạnh đó, thành phố đã thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, thành phố.

Đối với công tác phòng chống dịch Covid-19: Thành phố tiếp tục tập trung, ưu tiên cho công tác phòng chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội với phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Tăng cường công tác tuyên truyền Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế; Công văn số 5066/UBND-KGVX ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên v/v thực hiện biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thực hiện có hiệu quả chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 diện rộng trên địa bàn thành phố (Tính đến ngày 15/10/2021, thành phố đã triển khai 11 đợt tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 với tổng số 94.490 liều, đảm bảo an toàn tuyệt đối, đúng đối tượng, đúng quy trình quy định).

Tại phiên họp, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các phòng ban, đơn vị thành phố đã đóng góp nhiều nội dung quan trọng nhằm làm rõ các kết quả đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề xuất các giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 02 tháng cuối năm.

Kết luận tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đã giao Văn phòng HĐND&UBND thành phố tiếp thu đầy đủ các ý kiến thảo luận để tổng hợp hoàn thiện báo cáo; đồng thời chỉ đạo các phòng ban, đơn vị tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác thu ngân sách, cải cách hành chính, chuyển đổi số và phòng chống dịch Covid-19; Chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ kỳ họp chuyên đề và kỳ họp cuối năm của HĐND thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026.

THU HÀ

 

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan