Thường trực HĐND thành phố họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 2021

11/26/2021 5:01:24 PM 142

(Thainguyencity.gov.vn) Ngày 25/11/2021, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 11/2021. Tham dự phiên họp có đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo hai Ban HĐND thành phố; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND thành phố…

 Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì phiên họp.

Trong tháng 11, HĐND thành phố đã phối hợp tốt với UBND, Ủy ban MTTQ thành phố triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của thành phố, trong đó tham gia các cuộc họp của UBND thành phố, công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn; giám sát UBND thành phố thực hiện giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và các dự án đầu tư công; 02 ban của HĐND thành phố tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát theo kế hoạch, trong đó giám sát kết quả thu ngân sách năm và công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng tại một số phường xã trên địa bàn thành phố.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả công tác năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của HĐND thành phố; Dự thảo báo cáo giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 và ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ hai HĐND thành phố; Dự thảo kết quả giám sát việc thực hiện các kiến nghị tại Thông báo số 10/TB-HĐND ngày 15/6/2020 và Báo cáo số 81/BC-HĐND ngày 04/12/2020 của Thường trực HĐND thành phố. Dự thảo báo cáo Kết quả giám sát việc thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của HĐND thành phố.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố đã đánh giá cao hoạt động của Thường trực và 02 ban của HĐND thành phố trong việc phối hợp với UBND và các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền; đồng thời yêu cầu 2 ban HĐND, Văn phòng HĐND&UBND tiếp tục hoàn thiện các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Văn phòng HĐND&UBND thành phố hoàn thiện các nội dung báo cáo, công tác chuẩn bị tài liệu và các điều kiện liên quan phục vụ cho kỳ họp thứ 4 HĐND thành phố đảm bảo hiệu quả và đúng kế hoạch.

THU 

 

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan