Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch công chức Văn phòng - Thống kê tại UBND phường Thịnh Đán đối với bà Nguyễn Thị Anh Thư

8/15/2022 9:31:20 AM 15160

UBND thành phố Thái Nguyên công khai thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch công chức Văn phòng - Thống kê tại UBND phường Thịnh Đán

Tin Nổi bật

Tin Liên quan