Thông báo đấu giá tài sản

9/22/2022 7:47:14 AM 930

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên thông báo đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

        Người có tài sản:

        Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên (Cơ quan đại diện: Phòng Tài nguyên và Môi trường). Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Du, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

        Tài sản đấu giá:

       Quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất tại gồm 58 thửa đất tại tờ bản đồ số 1 và số 5 dự án Khu dân tổ dân phố Nhị Hòa, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên. Xem tại đây

Ban Biên tập

Tin Nổi bật

Tin Liên quan