UBND thành phố Thái Nguyên lấy ý kiến về Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thành phố Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030

6/22/2023 3:07:31 PM 3199

UBND thành phố đăng tải nội dung của Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thành phố Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030 trên Cổng thông tin điện tử thành phố để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức và nhân dân. Thời gian tiếp nhận ý kiến tham gia từ ngày 21/6/2023 đến ngày 21/7/2023

Tin Nổi bật

Tin Liên quan