Thành phố Thái Nguyên sẽ triển khai 17 mô hình thực hiện Đề án 06

8/22/2023 9:19:51 AM 1521

(Thainguyencity.gov.vn) Chiều ngày 27/7/2023, UBND thành phố Thái Nguyên tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" (viết tắt là Đề án 06).

 

Công an phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID. Ảnh: T.L

Theo đó, Kế hoạch được thành phố Thái Nguyên triển khai bằng 17 mô hình, thuộc 7 nhóm nhiệm vụ. Đối tượng triển khai là các phòng, ban thuộc UBND thành phố và các đơn vị liên quan, UBND các phường, xã. Thời gian thực hiện từ tháng 7/2023 đến tháng 12/2025.

       Các mô hình cụ thể gồm: Đảm bảo điều kiện thúc đẩy phát triển công dân số (2 mô hình); triển khai dịch vụ công trực tuyến và số hóa tạo lập dữ liệu (3 mô hình); ứng dụng VNeID trong dịch vụ công ích, sự nghiệp (2 mô hình); ứng dụng VNeID trong quản lý trật tự, an toàn xã hội (2 mô hình); phát triển nền tảng phân tích, hỗ trợ chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của lãnh đạo thành phố tại IOC thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (4 mô hình); nhiệm vụ truyền thông (3 mô hình) và đảm bảo an toàn thông tin trong việc kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin tỉnh Thái Nguyên (1 mô hình).

Căn cứ kế hoạch này, Công an thành phố Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công. Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn thành phố và các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường sẽ xây dựng lộ trình, phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết để triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, đạt mục tiêu, kết quả đề ra…

Nguồn: Baothainguyen.vn

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan