Mức độ chuyển đổi số quốc gia Việt Nam hiện nay ra sao?

9/25/2023 4:19:31 PM 82

Gần 4.500 dịch vụ công trực tuyến, gần 80% hộ gia đình kết nối internet tốc độ cao, kinh tế số chiếm gần 15% GDP... là những con số cho thấy mức độ chuyển đổi số quốc gia, chính phủ số của Việt Nam tới thời điểm hiện tại.

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan