Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) phục vụ dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực - Thành phố Thái Nguyên

12/22/2023 3:45:26 PM 1187

UBND Thành phố Thái Nguyên công khai cập nhật Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) phục vụ dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực - Thành phố Thái Nguyên trên cổng thông tin điện tử thành phố.

     Công văn nhất trí cập nhật Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) phục vụ dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực - Thành phố Thái Nguyên. Xem tại đây

     Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) phục vụ dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực - Thành phố Thái Nguyên đã được cập nhật. Xem tại đây

Ban Biên tập