Thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ mười bảy (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

6/3/2024 4:15:33 PM 640

(Thainguyencity.gov.vn) Để chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ mười bảy (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026, ngày 01/6/2024, Ban Kinh tế - Xã hội phối hợp với Ban Pháp chế HĐND thành phố tổ chức thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp. Các đồng chí Nông Thị Hồng Khuyên, Thành ủy viên, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội và Mã Nguyễn Thị Mai Thảo, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố đồng chủ trì hội nghị.

  Dự hội nghị có đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Phạm Đức Giang, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan...

Ảnh toàn cảnh hội nghị.

Kỳ họp thứ mười bảy (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến diễn ra ngày 06/6/2024 tại Hội trường tầng 5 - Trụ sở Thành ủy Thái Nguyên. Kỳ họp xem xét, thảo luận đối với 14 nội dung về phát triển kinh tế - xã hội và 07 nội dung liên quan đến công tác cán bộ thuộc thẩm quyền. Trong đó có các tờ trình về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 - 2025; điều chỉnh, bổ sung, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia  giai đoạn 2021 – 2025; việc điều chỉnh chủ trương một số dự án và phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án...

Sau khi nghiên cứu các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình thẩm tra, các thành viên hai Ban HĐND thành phố cơ bản thống nhất, nhất trí với các nội dung, đồng thời đề nghị UBND thành phố, các phòng chuyên môn của thành phố làm rõ lý do phải điều chỉnh dự án, tính phù hợp khi điều chỉnh dự án và nguồn lực triển khai thực hiện các dự án mới...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị hai Ban HĐND thành phố tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị, hoàn thiện báo cáo, tổng hợp các nội dung thẩm tra để trình Kỳ họp. Kết quả thẩm tra sẽ được báo cáo tại Kỳ họp và làm căn cứ để HĐND thành phố quyết nghị các nội dung liên quan...

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan