HĐND thành phố Thái Nguyên: Xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng

6/6/2024 8:07:13 PM 611

(Thainguyencity.gov.vn) Chiều ngày 06/6/2024, tại Hội trường tầng 5 – Trụ sở Thành ủy Thái Nguyên, HĐND thành phố Thái Nguyên, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ mười bảy (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

  Tham dự Kỳ họp có các đồng chí: Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên; Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND thành phố; Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố; các vị đại biểu HĐND thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị của thành phố...

Các đại biểu thực hiện nghi lễ Chào cờ tại Kỳ họp.

Chủ tọa Kỳ họp.

Đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: Nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, tại kỳ họp chuyên đề này, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ xem xét, thảo luận, quyết định 20 nội dung do Thường trực HĐND thành phố và UBND thành phố trình. Đặc biệt, tại Kỳ họp này, các vị đại biểu HĐND sẽ bầu kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương đó là: bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố; miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân. Đây là nội dung rất quan trọng, có ý nghĩa và ảnh hưởng lớn đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền thành phố Thái Nguyên và việc tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2021 - 2026, đây cũng là trách nhiệm lớn của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân trước cử tri và nhân dân thành phố tại kỳ họp. 

Đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng để Kỳ họp hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình với sự thống nhất, đồng thuận cao.

Kỳ họp thứ mười bảy (Kỳ họp chuyên đề), HĐND thành phố Thái Nguyên thực hiện các nội dung về công tác cán bộ theo thẩm quyền. Cụ thể: cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố, khoá XIX đối với ông Nguyễn Thanh Bình, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, do chuyển công tác và nguyện vọng cá nhân đại biểu; bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố, khoá XIX đối với bà Lưu Thị Thuý Hường, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố và thực hiện miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh uỷ viên UBND thành phố.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh tại Kỳ họp.

Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu và miễn nhiệm các chức danh tại Kỳ họp.

Cũng tại Kỳ họp, HĐND thành phố Thái Nguyên đã nghe và cho ý kiến đối với 13 tờ trình của UBND thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2024; điều chỉnh, bổ sung, phân bổ Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2021 - 2025; giao nhiệm vụ cho UBND thành phố quyết định một số nội dung theo điểm b, khoản 3, Điều 5 Thông tư số 76/2023/TT-BTC ngày 29/12/2023 của Bộ Tài chính; phê duyệt chủ trương đầu tư 06 dự án, điều chỉnh chủ trương đầu tư 03 dự án.

Với tinh thần thống nhất cao, Kỳ họp đã thông qua 20 nghị quyết, trong đó có 13 nghị quyết chuyên đề về các nội dung nêu trên và 07 nghị quyết về công tác cán bộ.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ mười bảy (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Thái Nguyên khoá XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. 

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn tích cực, khẩn trương triển khai các Nghị quyết vừa được HĐND thành phố thông qua tại Kỳ họp; bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu để triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và nghị quyết kỳ họp chuyên đề này; các Ban của HĐND thành phố tham mưu cho Thường trực HĐND thành phố tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác giám sát, khảo sát, nắm bắt tình hình việc triển khai thực hiện các nghị quyết, hướng đến mục tiêu, yêu cầu là kịp thời, nhanh nhạy, thực chất, hiệu quả. UBND thành phố và các cơ quan chuyên môn, địa phương có liên quan căn cứ vào Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND thành phố năm 2024 để tập trung chuẩn bị kịp thời, chặt chẽ, có chất lượng các nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa  năm 2024 của HĐND thành phố...


 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan