Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Thái Nguyên lần thứ III, năm 2024

6/16/2024 4:05:16 PM 860

(Thainguyencity.gov.vn) Ngày 13/6/2024, tại Hội trường tầng 2 – Trụ sở HĐND&UBND thành phố, thành phố Thái Nguyên tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III, năm 2024.

  Dự Đại hội có các đồng chí: Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Phạm Đức Giang, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan của tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND thành phố; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy; Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể của thành phố và 150 đại biểu đại diện cho các dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố...

Ảnh toàn cảnh Đại hội.

          Trong ngày làm việc thứ nhất (12/6/2024), Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Thái Nguyên lần thứ III, năm 2024 đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, thông qua Chương trình làm việc và Quy chế của Đại hội. Đại hội đã chọn cử đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên lần thứ IV, năm 2024 gồm 35 đại biểu.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có 8 dân tộc chủ yếu, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số gồm: Tày, Nùng, Sán Dìu, Mông… có khoảng 10.000 hộ, với trên 59.000 nhân khẩu. Trong những năm qua, công tác dân tộc và việc triển khai thực hiện các chính sách dân tộc luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở quan tâm chỉ đạo. Các chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội hằng năm của thành phố đề ra. 

Từ năm 2021 đến nay, thành phố đã đầu tư gần 9 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo đó, đã giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; tập trung phát triển giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm; chăm sóc sức khoẻ… cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong công tác giảm nghèo, thành phố luôn chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, góp phần cải thiện đời sống cho người dân. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của các xã, phường vùng dân tộc thiểu số và miền núi chỉ còn 0,4% (giảm 2,05% hộ nghèo, 1,75% hộ cận nghèo so với năm 2019). Công tác phát triển đảng viên trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi được quan tâm thực hiện. Hiện nay, Đảng bộ thành phố có gần 28.000 đảng viên, trong đó, có trên 3.600 đảng viên là người dân tộc thiểu số (chủ yếu là người dân tộc: Tày, Nùng và Sán Dìu)...

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Giai đoạn 2024-2029, thành phố Thái Nguyên đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân tộc như: Tập trung triển khai thực hiện Chiến lược và Chương trình hành động thực hiện công tác dân tộc đến năm 2030 của Chính phủ; tiếp tục thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng trong đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường các hoạt động văn hóa thông tin hướng về cơ sở; quan tâm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc...

Đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, để cấp ủy và chính quyền thành phố tổng kết, đánh giá công tác dân tộc; ghi nhận, tôn vinh công lao to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong quá trình xây dựng, bảo vệ tổ quốc và là ngày hội của khối đại đoàn kết các dân tộc thành phố Thái Nguyên và ghi nhận, biểu dương những đóng góp không nhỏ của cộng đồng dân tộc thiểu số thành phố Thái Nguyên đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong thời gian qua. 

Để tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục những tồn tại, hạn chế; tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở, đống chí Bí thư Thành ủy đề nghị: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, tập trung các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho Nhân dân; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số ra sức thi đua lao động, sáng tạo trong sản xuất, phát triển kinh doanh, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tham gia mạnh mẽ vào quá trình chuyển đổi số quốc gia, đẩy lùi tình trạng tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... cùng Đảng bộ, chính quyền, các dân tộc thành phố Thái Nguyên đồng lòng, chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương thành phố Thái Nguyên văn minh, giàu đẹp...

Nhân dịp này, 10 tập thể, 46 cá nhân có thành tích trong công tác dân tộc, giai đoạn 2019-2024 được UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh, UBND thành phố Thái Nguyên biểu dương khen thưởng.

        Một số hình ảnh khen thưởng tại Đại hội:

 

 


 

 

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan