UBND thành phố tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án vay vốn của Ngân hàng thế giới đầu tư phát triển hạ tầng đô thị thành phố Thái Nguyên.

9/12/2013 8:01:55 AM 15310

Ngày 10/9, UBND thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Thái Nguyên vay vốn của Ngân hàng thế giới (WB). Dự hội nghị có đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Lê Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; thành viên Ban Chuẩn bị Tiểu dự án hỗ trợ kỹ thuật Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Thái Nguyên; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố; lãnh đạo Đảng ủy, UBND các phường, xã trong vùng thực hiện dự án.

 

         Được sự đồng ý của Chính phủ, đồng thuận trong triển khai dự án của Ngân hàng Thế giới, ngày 30/8/2013, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 09/BXD-PTĐT về triển khai dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc ” vay vốn của WB. Phạm vi triển khai ở 7 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, Điện Biên, Hòa Bình, thời gian thực hiện trong 6 năm (2015-2020). Tổng kinh phí khoảng 250 triệu USD (Thái Nguyên được phân bổ 61,1 triệu USD). 

        Ngày 14/9/2011, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Quyết định số 2310/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo tiểu dự án nâng cấp và phát triển hạ tầng đô thị thành phố Thái Nguyên và giao cho UBND thành phố Thái Nguyên là chủ đầu tư thực hiện dự án.

      Ngày 23/9/2011, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 13564/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chuẩn bị Tiểu dự án, phát triển đô thị thành phố Thái Nguyên, với 22 cán bộ đại diện cho các sở ngành liên quan của tỉnh và thành phố tham gia và giao cho đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, phó Chủ tịch UBND thành phố Thái nguyên làm Trưởng ban Ngày 12/4/2013, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 672/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Tiểu dự án Nâng cấp và phát triển hạ tầng đô thị thành phố Thái Nguyên do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó ban Thường trực, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố làm phó ban; lãnh đạo các sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường là thành viên và giao cho UBND thành phố làm chủ đầu tư thực hiện dự án.

      Ngày 25/6/2013, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 1192/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý Tiểu dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn PPTAF cho Chương trình đô thị miền núi phía Bắc – tiểu dự án thành phố Thái Nguyên, với 20 cán bộ đại diện cho các sở ngành liên quan của tỉnh, thành phố tham gia và giao cho đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, phó Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên làm Giám đốc ban; Ban quản lý được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng Thương mại, được sử dụng con dấu của UBND thành phố phục vụ cho việc triển khai thực hiện dự án.

        Dự án được thực hiện tại các phường, xã trên địa bàn thành phố với mục tiêu thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững; giảm nghèo tại các khu đô thị thông qua cải thiện đời sống và điều kiện vệ sinh môi trường; tăng cường tiếp cận với các dịch vụ cơ sở hạ tầng đô thị của thành phố; cải thiện điều kiện môi trường tại các khu vực mương thoát nước thải, hồ hiện có, xây dựng trường học, cầu, đường… , nâng cao điều kiện và chất lượng cuộc sống cho người dân đô thị… Để dự án thực hiện theo đúng kế hoạch, UBND thành phố đã phân công nhiệm vụ cho các đơn vị có liên quan lập kế hoạch thực hiện chi tiết, cụ thể để thực hiện các yêu cầu của dự án như công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, bố trí nguồn vốn đối ứng cho xây lắp công trình, công bố thông tin, kế hoạch sử dụng đất của vùng dự án, đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong vùng thực hiện dự án tự nguyện hiến đất giải phóng mặt bằng, đồng thuận thực hiện dự án.

Thainguyencity.gov.vn

Tin Nổi bật

Tin Liên quan