Quyết định phê duyệt kế hoạch tăng cường năm 2019 dự án "Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Thái Nguyên"

12/28/2018 5:39:40 PM 1003

 Nội dung quyết định (Chi tiết)

Tin Nổi bật

Tin Liên quan