Thành ủy Thái Nguyên

2/14/2014 5:11:45 PM 17587

Thành ủy

THÀNH ỦY THÁI NGUYÊN
Địa chỉ: Số 27 Đường Nha Trang – thành phố Thái Nguyên
Điện thoại Văn thư: 02803.855.541
Fax: 02803.653.981
 THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY
Họ và tên
Chức danh
Số điện thoại

Đ/c Phan Mạnh Cường
 
 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy -
Bí thư Thành ủy Thái Nguyên
 
 
Cơ quan:
Di động: 0912.735.380

Đ/c Nguyễn Thanh Bình

 

 

Tỉnh ủy viên - Phó Bí thư Thành ủy -

Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên

 
 
Cơ quan: 3.855.768

Di động: 0904.000.899


Nguyễn Hoàng Mác
 
 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy

 
 Cơ quan: 3.852.057
Di động: 0915.979.647
 
CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ VĂN PHÒNG  
BAN TUYÊN GIÁO
Họ và tên
Chức danh
Số điện thoại

Đ/c Hà Huy Hoàng
 
  Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy

Giám đốc Trung tâm Chính trị

thành phố Thái Nguyên

 
Cơ quan: 02083.855.821

Di động: 0986.519.003

 

Đ/c Bùi Xuân Chiến

 

 

Thành ủy viên -

Phó  Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy

 
 
 
Cơ quan:

Di động:

 

Đ/c Ngô Thị Thanh Nhàn

 

 

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo

 
 
Cơ quan:
Di động: 0944.726.848
 
BAN TỔ CHỨC
 
Họ và tên
Chức danh
Số điện thoại
 
Đ/c Ngô Thủy
 
Ủy viên BTV Thành ủy
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy
 
Cơ quan: 
Di động: 0915.985.333

 

Đ/c Nguyễn Thị Hường

 

 

 

Phó Trưởng Ban Tổ chức

 
 
Cơ quan: 
Di động: 0919.868.139
 
ỦY BAN KIỂM TRA THÀNH ỦY
 
Họ và tên
Chức danh
Số điện thoại

Đ/c Phạm Thị Lý
 
 
 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy –
Chủ nhiệm UBKT Thành ủy

 
 Cơ quan: 3.855.441
Di động: 0902.036.626

 

Đ/c Trần Trung Tuyến

 
 
 
Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy
 
 
Cơ quan: 
Di động: 0918.358.814

Đ/c Nguyễn Mai Hương

 
 
Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy
 
 
Cơ quan: 
Di động: 0975.333.693
 
BAN DÂN VẬN
 
Họ và tên
Chức danh
Số điện thoại

Đ/c Hoàng Thị Minh Thu
 

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy -
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy
Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố

 
 

Di động: 0357.097.668

 

 
Đ/c Lương Đình Tuyển
 
 
 
 Phó Trưởng Ban Dân vận
 
 
 
Cơ quan:
Di động:
 
VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
 
Họ và tên
Chức danh
Số điện thoại
 
Đ/c Nguyễn Quang Anh
 
 
Ủy viên BTV Thành ủy
Chánh Văn phòng Thành ủy
 
 
Cơ quan: 3.656.589
Di động: 0913.363.278

 

Đ/c Trần Nam Thái

 

Phó Chánh Văn phòng

Cơ quan: 
Di động: 038.703.2222

 

Đ/c Vũ Thị Thơm

 

Phó Chánh Văn phòng

Cơ quan: 

Di động: 0987.356.002

    
Ban Biên tập