Thường trực HĐND thành phố Thái Nguyên

2/14/2014 5:11:42 PM 23671

Hội Đồng Nhân Dân

THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

 

Đ/c Dương Thị Thu Hằng

 

 

 

 

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Phó Chủ tịch HĐND Thành phố

 

 

 

Cơ quan:

Di động: 0914.953.585

Đ/c Tô Hạ Sỹ


 

Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố

 

 

Cơ quan:

Di động: 0912.4540819

Đ/c Nông Thị Hồng Khuyên


 

 

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố

 

 

 

Cơ quan:

Di động: 0982.209.206