Thường trực HĐND thành phố Thái Nguyên

2/14/2014 5:11:42 PM 6986

Hội Đồng Nhân Dân

THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại


Đ/c Dương Thị Thu Hằng

 

 

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Phó Chủ tịch HĐND. TP (Phụ trách)

 

 

Cơ quan:

Di động: 0914.953.585

 

Đ/c Triệu Địch Dũng

 

 

 

Thành ủy viên

Phó Chủ tịch HĐND TP

 

 

Cơ quan:

Di động: 0986.810.666

Đ/c Phan Thị Hà


 

Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố

 

 

Cơ quan:

Di động: 0919.094.999

Đ/c Nông Thị Hồng Khuyên


 

 

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố

 

 

 

Cơ quan:

Di động: 0982.209.206