Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thành phố Thái Nguyên

2/14/2014 5:11:33 PM 5541

Ủy ban MTTQ và các đoàn thể

ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ
 

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại


 

Đ/c Hoàng Thị Minh Thu

 

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy

Chủ tịch UB MTTQ thành phố

 

Cơ quan: 3.757.053

Di động: 0337.097.668 - 0901.562.699

Đ/c Bùi Ngọc Dinh

 

  

Chủ tịch Hội cựu chiến binh

 

 

Cơ quan: 3.854.714

Di động: 0913.067.820

Đ/c Nguyễn Văn Thắng

 

 

 

Bí thư Thành đoàn

 

 

 

Cơ quan: 3.757.489

Di động: 0945.744.735

Đ/c Vũ La Hoàng

 

 

 Chủ tịch Hội Nông dân

 

 

Cơ quan: 3.657.439

Di động: 0979.581.117

Đ/c Lê Thị Ngọc Hoa

 

  

Chủ tịch Hội phụ nữ Thành Phố

 

 

Cơ quan: 3.854.218

Di động: 0982.345.066

 

Đ/c Nguyễn Doãn Dũng

 

  

Thành ủy viên -

Chủ tịch Liên đoàn Lao động

 

 

Cơ quan: 3.753.673

Di động: 0913.084.913