Quyết định về việc phê duyệt chuyển tiếp kế hoạch sử dụng đất sang thực hiện năm 2018 của các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

5/2/2019 10:58:43 AM 344

Tin Nổi bật

Tin Liên quan