Quyết định về việc phê duyệt chuyển tiếp, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Thái Nguyên, thị xã Phổ Yên và huyện Định Hóa

5/2/2019 10:58:58 AM 3742

Tin Nổi bật

Tin Liên quan