Công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thi hành công vụ

14:30:55 Ngày 09/08/2023

(Thainguyencity.gov.vn) Nhằm kịp thời tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức về việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, ngày 08/8/2023, ...

2374