Bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên tại Dự án khu dân cư số I thành phố Thái Nguyên

16:16:40 Ngày 21/11/2019

Dự án khu dân cư số I đường Việt Bắc, phường Tân Lập (TP Thái Nguyên) là một trong những dự án lớn tại TP. Thái Nguyên. Dự án hoàn thành không chỉ giải quyết nhu cầu về nhà ở của nhân dân, mà ...

6412