Thành phố Thái Nguyên ban hành quy định quản lý hệ thống chiếu sáng đường dân sinh

12/8/2014 6:15:05 PM 3148

(thainguyencity.gov.vn) Ngày 04/12/2014, UBND thành phố Thái Nguyên ban hành Quyết định số 12472/2014/QĐ-UBND về việc quy định quản lý hệ thống chiếu sáng đường dân sinh trên địa bàn thành phố. Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng đường dân sinh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.

    Theo đó, việc đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng đường dân sinh trên địa bàn thành phố phải đảm bảo các nguyên tắc chung sau:

    1. Tổ dân phố có nhu cầu chiếu sáng đường dân sinh, huy động đủ kinh phí, tổ chức thi công xây dựng công trình theo đúng phương án thiết kế được các phòng ban, đơn vị liên quan của thành phố thống nhất thì được đấu nối vào hệ thống chiếu sáng chung và được UBND thành phố chi trả tiền điện năng tiêu thụ.

    2. Việc tổ chức huy động kinh phí đóng góp của nhân dân phải đảm bảo dân chủ, tự nguyện, đúng quy định của pháp luật; việc sử dụng kinh phí phải đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, công khai và minh bạch, chấp hành các quy định về quản lý tài chính, đầu tư và xây dựng.

     3. Việc vận hành hệ thống chiếu sáng đường dân sinh phải do đơn vị có đủ điều kiện thực hiện; tuân thủ quy trình kỹ thuật về chiếu sáng, đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ, tiết kiệm điện, bảo vệ hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị.

     4. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo vệ hệ thống chiếu sáng đường dân sinh trên địa bàn thành phố, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, báo cho cơ quan có thẩm quyền các hành vi vi phạm.

     Quyết định số 12472/2014/QĐ-UBND cũng quy định rõ một số yêu cầu kỹ thuật khi thiết kế công trình hệ thống chiếu sáng như: Bóng đèn phải là bóng compact hoặc bóng cao áp tiết kiệm điện, công suất từ 50W đến 70W, có hình dáng, kích thước phù hợp với từng tuyến đường, đảm bảo các yêu cầu về mỹ quan và các thông số kỹ thuật; Cột đèn sử dụng cột thép định hình hoặc cột tròn bê tông cốt thép để đảm bảo mỹ quan chung. Đối với các vị trí không thể bố trí cột đèn thì có thể lắp đặt đèn vào cột điện hoặc vật kiến trúc có sẵn, nhưng phải đảm bảo an toàn, mỹ quan và phải được sự đồng ý của chủ sở hữu cột điện, vật kiến trúc đó. Chiều cao cột đèn (tính từ mặt đường đến bóng đèn) tùy theo chiều rộng đường nhưng không được thấp hơn 5m. Khoảng cách giữa các cột đèn nói chung không được nhỏ hơn 30m. Trường hợp đường có nhiều khúc cua thì khoảng cách giữa các cột đèn có thể nhỏ hơn nhưng không được dưới 20m; Cáp dẫn điện phải đảm bảo an toàn, có tiết diện đảm bảo yêu cầu phát triển hệ thống chiếu sáng cho những đoạn đường dân sinh phía trong chưa được đầu tư; Công trình phải có công tơ và thiết bị bảo vệ riêng.

     Bên cạnh đó, Quyết định số 12472/2014/QĐ-UBND cũng quy định rõ về trình tự thực hiện đầu tư xây dựng như sau:

     1. Tổ dân phố thống nhất việc đóng góp kinh phí đầu tư, có văn bản gửi UBND phường, xã. UBND phường, xã kiểm tra thực địa, xác định quy mô các hạng mục cần đầu tư (số lượng cột, bóng đèn, cáp điện…), có văn bản gửi Phòng Quản lý đô thị đề nghị được đầu tư.

     2. Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Dịch vụ công ích đô thị (Ban Quản lý DVCI đô thị), Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên(Công ty CP MT&CT đô thị), UBND phường, xã và tổ dân phố kiểm tra thực địa, thống nhất phương án thiết kế (số lượng, vị trí, chủng loại cột đèn, bóng đèn, cáp điện, công tơ…).

      3. Trên cơ sở phương án thiết kế đã thống nhất, tổ dân phố tổ chức lập thiết kế, dự toán chi phí thực tế, xác định đối tượng đóng góp, mức đóng góp và tổ chức huy động nhân dân đóng góp theo quy định. Trình UBND phường, xã phê duyệt thiết kế, dự toán.

     4. Tổ chức thi công xây dựng công trình: Tổ dân phố tổ chức việc thi công xây dựng công trình. Việc thi công phải do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện. Quá trình tổ chức thi công xây dựng công trình phải tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình.

     5. Nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng: UBND phường, xã tổ chức nghiệm thu công trình theo đề nghị của tổ dân phố. Thành phần nghiệm thu gồm đại diện Phòng Quản lý đô thị, Ban Quản lý DVCI đô thị, Công ty CP MT&CT đô thị, UBND phường, xã tổ dân phố và đơn vị thi công. Qua nghiệm thu, nếu đủ điều kiện, các bên thống nhất bàn giao công trình đưa vào sử dụng và cho đấu nối vào hệ thống chiếu sáng chung của thành phố.

     6. Hoàn tất các thủ tục thanh, quyết toán theo quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/12/2014.

Ban Biên tập

Tin Nổi bật

Tin Liên quan