Thông báo đấu giá tài sản

9/11/2022 5:08:52 PM 3054

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên thông báo đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

         Người có tài sản: Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên (Cơ quan đại diện: Phòng Tài nguyên và Môi trường). Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Du, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

         Tài sản đấu giá:

         1. Quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất tại gồm 23 lô đất tại dự án Khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài đoạn từ đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên. Xem tại đây

        2. Quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất gồm 18 ô đất tại dự án Khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài đoạn từ xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng đến xóm Cao Trãng, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên. Xem tại đây

        3. Quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất gồm 37 thửa đất thuộc tờ bản đồ số 7 tại dự án Khu dân cư số 3, xã Huống Thượng, thành phố Thái Nguyên. Xem tại đây

        4. Quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất gồm 27 ô tại dự án Khu dân cư liên tổ 13, 19, 23 phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên. Xem tại đây

        5. Quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất gồm 02 ô tại Khu dân cư tổ 03 phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Xem tại đây

       6. Quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất gồm 07 thửa đất tại dự án Khu dân cư số 06 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Xem tại đây

Ban Biên tập