Quyết định phê duyệt giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ đối với nghĩa trang, nhà tang lễ được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

9/22/2022 3:43:07 PM 1166

Ban Biên tập