Thành phố Thái Nguyên sẽ xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, thực hiện phân loại rác thải tại nguồn

11/14/2013 6:03:24 PM 15953

Ngày 14-11, UBND thành phố Thái Nguyên tổ chức cuộc họp tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị và Đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố. Đ/c Lê Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp.

      Tham dự cuộc họp có các đ/c: Nguyễn Đức Tiến, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Mai Anh Kiểm, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Lê Quang Tiến, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cùng lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố.

      Thành phố Thái Nguyên, kể từ khi được thành lập (1962), đã không ngừng vươn lên và đạt được nhiều thành tựu to lớn cả về chính trị - kinh tế, văn hóa -xã hội, an ninh - quốc phòng. Năm 2010, Thành phố Thái Nguyên được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Từ đó, công tác chỉnh trang đô thị, tôn tạo và xây dựng mới cơ sở hạ tầng đã tạo cho thành phố một diện mạo mới, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế du lịch phát triển; cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn. Tuy nhiên, công tác khai thác, sử dụng, quản lý các tuyến đường, tuyến phố còn nhiều hạn chế bất cập, vì vậy cần thiết phải xây dựng đề án tuyến phố văn minh đô thị để nâng cao trách nhiệm quản lý của các cấp, các ngành cũng như trách nhiệm của người dân thành phố trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Sau khi nghe phòng Quản lý đô thị thành phố trình bày dự thảo Đề án xây dựng tuyến phố văn minh, các đại biểu có nhiều ý kiến tham gia như: cần bổ sung thêm thực trạng các tuyến phố trên địa bàn theo các tiêu chí đánh giá của đề án để có cơ sở xây dựng các nội dung cần triển khai thực hiện cũng như các giải pháp hiệu quả; làm rõ hơn trách nhiệm quản lý của cấp phường, xã; trách nhiệm triển khai thực hiện của các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố; trách nhiệm của người dân trong thực hiện xây dựng tuyến phố văn minh; trách nhiệm của các cơ quan thông tin, tuyên truyền ….

       Tiếp đó, các đại biểu nghe phòng Quản lý đô thị thành phố trình bày dự thảo Đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố. Trong đó, tập trung vào các nội dung quan trọng như tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo, ban quản lý dự án ở thành phố, các tổ tự quản ở phường, xã; tổ chức bộ máy thực hiện thu gom rác; các điều kiện về nhân lực, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ việc phân loại rác, vận chuyển rác; địa điểm tập kết rác; đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt; công tác tuyên truyền thực hiện…

       Kết luận cuộc họp, đ/c Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu phòng Quản lý đô thị thành phố tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu để bổ sung, hoàn thiện 02 dự thảo đề án, trình tại cuộc họp thường kỳ của UBND thành phố trong tháng 11.

Thainguyencity.gov.vn

Tin Nổi bật

Tin Liên quan