Thường trực HĐND thành phố giám sát tại UBND thành phố về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và các kết luận giám sát.

6/6/2014 3:25:18 PM 2673

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2011–2016, sáng ngày 05/6/2014, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức giám sát tại UBND thành phố về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 7; các ý kiến thảo luận tổ tại Kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016 và các kết luận giám sát. Đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND Thành phố chủ trì cuộc giám sát.

 

Kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã nhận được 117 ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến các lĩnh vực như: Phát triển kinh tế; quy hoạch và quản lý đô thị; xây dựng cơ bản; quản lý đất đai, môi trường, bồi thường hỗ trợ và tái định cư; an ninh trật tự, an toàn xã hội; giáo dục, y tế; chế độ chính sách... Sau Kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố đã chuyển đến UBND thành phố để chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

Đóng góp ý kiến vào nội dung Báo cáo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các đại biểu đều chung quan điểm: Báo cáo đã có nhiều tiến bộ, chất lượng giải quyết đã dần đuợc nâng cao. Tuy nhiên, vẫn còn một số lĩnh vực nội dung trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn dàn trải, nặng về giải thích, chưa tập trung trả lời đúng trọng tâm, trọng điểm; một số nội dung trả lời chưa có căn cứ rõ ràng, chưa có số liệu cụ thể nên chưa có tính thuyết phục cao…

Đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy- Phó Chủ tịch UBND thành phố, thay mặt lãnh đạo UBND thành phố đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời yêu cầu các phòng, ban liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm để tham mưu trình UBND thành phố hoàn chỉnh báo cáo phục vụ Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp và gửi tới Kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2011–2016.

Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND đã ghi nhận những nỗ lực và tích cực của UBND thành phố trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng chí cũng đề nghị UBND thành phố quan tâm hơn nữa việc chỉ đạo các phòng, ban liên quan giải quyết; nội dung trả lời cần ngắn gọn, đầy đủ; đi thẳng vào vấn đề, không giải thích dài dòng, có số liệu cụ thể; sử dụng văn phong hành chính rõ ràng, mạnh lạc, dễ hiểu…

Khánh Duy

Thainguyencity.gov.vn

Tin Nổi bật

Tin Liên quan