Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố tiếp xúc cử tri tại xã Cao Ngạn, xã Thịnh Đức.

6/17/2014 5:11:39 PM 2828

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XII và kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố khóa XVII. Ngày 17/6/2014 Đại biểu HĐND tỉnh và thành phố đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Cao Ngạn, xã Thịnh Đức.

  Tại xã Cao Ngạn, sáng ngày 17/6/2014 đại biểu Bùi Xuân Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên cùng các vị đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thành phố ứng cử tại địa phương đã có buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã có 13 ý kiến, kiến nghị gửi tới các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố.

Tại xã Thịnh Đức, sáng ngày 17/6/2014 đại biểu Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng các vị đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thành phố ứng cử tại địa phương đã có buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã có 08 ý kiến, kiến nghị gửi tới các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố.

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu báo cáo với cử tri kết quả tình hình phát triển kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm của tỉnh và thành phố; dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XII và kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa XVII; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XII và kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa XVII

Các cử tri đã có nhiều ý kiến, kiến nghị gửi tới các đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND thành phố, trong đó tập trung vào một số nội dung như: Vấn đề về phát triển kinh tế; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; chế độ chính sách, ưu đãi đối với người có công với cách mạng; vấn đề an ninh trật tự tại địa phương; vấn đề ô nhiễm môi trường…

Sau khi lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, các đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND thành phố đã tiếp thu, giải trình một số nội dung; đồng thời tổng hợp để gửi tới kỳ họp sắp tới.

Nhóm phóng viên

Thainguyencity.gov.vn

Tin Nổi bật

Tin Liên quan