Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố tiếp xúc cử tri tại phường Tân Lập, xã Đồng Bẩm.

6/18/2014 5:30:11 PM 2838

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XII và kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố khóa XVII. Ngày 18/6/2014 Đại biểu HĐND tỉnh và thành phố đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Tân Lập, xã Đồng Bẩm.

  Tại phường Tân Lập, ngày 18/6/2014 đại biểu Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng các vị đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thành phố ứng cử tại địa phương đã có buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã có 11 ý kiến, kiến nghị gửi tới các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố.

Tại xã Đồng Bẩm, sáng ngày 18/6/2014 đại biểu Dương Xuân Hùng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên cùng các vị đại biểu HĐND tỉnh; đại biểu Nguyễn Đức Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố cùng các vị đại biểu HĐND thành phố ứng cử tại địa phương đã có buổi tiếp xúc cử tri trên địa bàn. Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã có 13 ý kiến, kiến nghị gửi tới các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND thành phố.

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu báo cáo với cử tri kết quả tình hình phát triển kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm của tỉnh và thành phố; dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XII và kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa XVII; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XII và kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa XVII

        Các cử tri đã có nhiều ý kiến, kiến nghị gửi tới các đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND thành phố, trong đó tập trung vào một số nội dung như: Vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; một số dự án quy hoạch khu dân cư chậm tiến độ; chế độ chính sách, ưu đãi đối với người có công với cách mạng; vấn đề an ninh trật tự tại địa phương; vấn đề ô nhiễm môi trường…

Sau khi lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, các đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND thành phố đã tiếp thu, giải trình một số nội dung; đồng thời tổng hợp để gửi tới kỳ họp sắp tới.

Nhóm phóng viên

Thainguyencity.gov.vn

Tin Nổi bật

Tin Liên quan