• Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp công dân chợ Túc Duyên

    15:12:00 Ngày 19/08/2013

    Ngày 15/8/2013, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên tiếp công dân đột xuất tiếp đại diện các hộ dân đang kinh doanh tại chợ Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nhữ Văn Tâm, ...

    750