Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới; Bộ Xây dựng làm việc với Ban quản lý dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Thái Nguyên.

16:21:40 Ngày 12/03/2015

(Thainguyencity.gov.vn) Ngày 11/3/2015, Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới; Bộ Xây dựng đã có buổi làm việc với thành phố Thái Nguyên về các nội dung triển khai thực hiện dự án Chương trình đô thị ...

976