Kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại các xã điểm trên địa bàn thành phố

08:52:00 Ngày 06/06/2015

(Thainguyencity.gov.vn) Ngày 04/5/2015, Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh, thành phố đã có buổi làm việc tại 2 xã Thịnh Đức, Phúc Xuân để kiểm tra tình hình triển khai thực hiện ...

648