Tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT, xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông năm 2014, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015

08:32:16 Ngày 12/01/2015

(Thainguyencity.gov.vn) Ngày 10/01/2015, Ban An toàn giao thông (ATGT) thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT, xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông năm 2014; triển khai kế ...

1742
  • Khen thưởng 137 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

    03:38:27 Ngày 10/01/2015

    (Thainguyencity.gov.vn) Ngày 09/01/2015, UBND thành phố Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua, bán người; ...

    10668