Thông tin về nội dung báo Sức khỏe & Đời sống phản ánh tại bài báo “Biến đất nông nghiệp thành đất thổ cư, khu đô thị: Chuyện như đùa ở thành phố Thái Nguyên.”

10/2/2019 11:06:17 AM 6199

(Thainguyencity.gov.vn) Trong những năm qua, việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng trên địa bàn thành phố đã đi vào nề nếp và đảm bảo được quyền lợi, nghĩa vụ của người sử dụng đất, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, qua đó khẳng định UBND thành phố không buông lỏng chức năng quản lý nhà nước về đất đai và xây dựng (Công văn số 1850/UBND-TNMT ngày 01/10/2019 của UBND thành phố về việc phúc đáp phản ánh của báo Sức khỏe & Đời sống). Cổng Thông tin điện tử thành phố Thái Nguyên thông tin cụ thể như sau:

- Thời kỳ từ năm 2004 đến năm 2015: qua kết quả kiểm việc quản lý sử dụng đất (theo kế hoạch Thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường) Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra và đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố trong thời kỳ nêu trên thành phố Thái Nguyên thực hiện tốt.

- Thời kỳ từ năm 2016 – 2018:

+ Công tác chuyển mục đích sử dụng đất: Đã thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật gần 1.000 hộ, trong đó chuyển từ đất lúa sang đất khác là 322 hộ, số hộ có đất vườn tạp, nông nghiệp khác sang đất khác là 656 hộ với tổng diện tích 27,5491 ha. Việc chuyển mục đích sử dụng đất được tuân thủ theo quy định tại Điều 52, Luật đất đai 2013; về trình tự cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện tại Điều 69, Nghị định 43/2014/NQ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai; về quy trình chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện theo đúng quy trình thủ tục hành chính do UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành.

+ Việc cấp phép xây dựng:

Trên địa bàn thành phố, thời kỳ 2016-2018 tổng số đã cấp trên 8.500 giấy phép xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình. Việc cấp giấy phép xây dựng được thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Qua kiểm tra sau cấp phép đã phát hiện, lập biên bản, xử lý 52 trường hợp vi phạm trật tư xây dựng.

Qua ý kiến của báo chí nêu, thành phố đã kiểm tra kết quả thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất và công tác quản lý trật tự xây dựng tại các khu nhà ở tự phát trên địa bàn thành phố với những trường hợp cụ thể như sau:

1. Đối với các hộ gia đình thuộc tổ 36, 37 phường Phan Đình Phùng:

- Về hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất: UBND thành phố đã cho phép 02 hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích là 2.300m2.

- Về cấp phép xây dựng: UBND thành phố đã cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ 46 giấy phép xây dựng.

- Về xử phạt vi phạm hành chính: Đã xử phạt 05 trường hợp vi phạm.

2. Đối với tổ dân phố số 9 phường Gia Sàng:

- Về cấp phép xây dựng: UBND thành phố đã cấp 46 giấy phép xây dựng có thời hạn nhà ở riêng lẻ.

- Về xử phạt vi phạm hành chính: Đã xử phạt 02 trường hợp vi phạm.

3. Đối với tổ 21, 22 phường Gia Sàng:

- Về cấp phép xây dựng: UBND thành phố đã cấp 03 giấy phép xây dựng.

4. Đối với hộ thuộc tổ 17 phường Thịnh Đán:

- Về đất đai: Diện tích 3.452 m2 đất ở và 4.924 m2 đất nông nghiệp; đất có nguồn gốc do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Sau khi nhận chuyển nhượng hộ gia đình, cá nhân tự ý đổ đất, san gạt mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên đất nông nghiệp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Về xử phạt vi phạm hành chính: Quyết định số 61/QĐ-XP ngày 09/4/2019 của UBND phường Thịnh Đán về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Quyết định số 138/QĐ-XPVPHC ngày 05/8/2019 của UBND phường Thịnh Đán về hành vi vi phạm hành chính tổ chức xây dựng công trình (đường bê tông) để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các khu vực xung quanh; để vật liệu không đúng nơi quy định đối với trường hợp xây dựng phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng.

5. Về nội dung phản ánh của báo về các khu dân cư tự phát:

Các ô thửa đất nêu trên là đất xen kẽ trong khu dân cư, trước đây để hoang hóa, thường xuyên bị ngập, úng và là nơi chứa rác thải của nhiều hộ dân không sản xuất canh tác được, giao thông đi lại khó khăn. Việc chuyển mục đích sử dụng đất và hiến đất làm đường, hệ thống thoát nước đầu tư hạ tầng được nhà nước khuyến khích và tại các khu vực trên đã khắc phục được tình trạng ô nhiễm môi trường, cải thiện hệ thống hạ tầng giao thông, thoát nước, chiếu sáng... tạo thuận lợi cho nhân dân trong đi lại và sinh hoạt.

Đối với việc phản ánh một số trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất chưa có kế hoạch sử dụng đất. Đây là các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trong khu dân cư từ đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất vườn ao trong cùng thửa đất ở sang đất ở, đối chiếu với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2486/QĐ-TTg ngày 20/12/2016 và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt tại Quyết định số 2839/QĐ-UBND ngày 23/12/2013 của thành phố Thái Nguyên đến năm 2020 thì các vị trí đất này được quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là đất ở. Đến nay đã được cập nhật đầy đủ vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 04/3/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên đúng theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên.

Như vậy, UBND thành phố không buông lỏng chức năng quản lý nhà nước về đất đai và quản lý trật tự xây dựng./.

Nguồn: Thainguyencity.gov.vn 

 

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan