• TPTN: Kiểm điểm tiến độ triển khai các đề án

    15:36:32 Ngày 29/11/2017

    (Thainguyencity.gov.vn) Chiều 21/11/2017, UBND thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ triển khai Đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị giai đoạn 2016-2020, Đề án phân loại rác ...

    3452