Thành phố Thái Nguyên thẩm tra, xét công nhận kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2016 đối với 02 xã Cao Ngạn, Phúc Hà

11:08:11 Ngày 27/10/2016

(Thainguyencity.gov.vn) Ngày 21/10/2016, UBND thành phố tổ chức hội nghị thẩm tra, xét công nhận 02 xã Cao Ngạn, Phúc Xuân đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông ...

929