Hội nghị mở Hồ sơ dự sơ tuyển gói thầu XL-01A: Xây lắp hạng mục công trình Xây dựng cầu Bến Tượng – Hạng mục cầu chính (thuộc dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc – Thành phố ...

17:18:37 Ngày 07/03/2016

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng 04/3/2016, UBND thành phố Thái Nguyên tổ chức Hội nghị mở Hồ sơ dự sơ tuyển gói thầu XL-02: Xây lắp hạng mục công trình Nâng cấp cầu Bến Tượng – Hạng mục cầu chính (thuộc ...

1162