Lễ công bố Quyết định điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035 và khởi công các dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện ...

11:32:44 Ngày 28/12/2016

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 25/12/2016, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành ...

1197