Thành phố Thái Nguyên sẽ triển khai 17 mô hình thực hiện Đề án 06

09:19:51 Ngày 22/08/2023

(Thainguyencity.gov.vn) Chiều ngày 27/7/2023, UBND thành phố Thái Nguyên tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và ...

1522