Ban điều phối dự án - Bộ Kế hoạch và Đầu tư giám sát tiến độ thực hiện dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Thái Nguyên.

10:20:44 Ngày 24/10/2015

(Thainguyencity.gov.vn) Ngày 22/10/2015, đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Giám đốc Ban quản lý Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc- thành ...

821