Hội nghị mở hồ sơ dự sơ tuyển gói thầu xây lắp nâng cấp đường Việt Bắc – giai đoạn I

17:14:47 Ngày 11/11/2014

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng 10/11/2014, UBND Thành phố Thái Nguyên tổ chức Hội nghị mở hồ sơ dự sơ tuyển gói thầu xây lắp nâng cấp đường Việt Bắc - giai đoạn I. Đây là gói thầu thuộc giai đoạn 1 ...

3393