Công khai Giấy phép môi trường của Công ty Cổ phần may Thành Hưng

16:08:25 Ngày 12/07/2023

UBND thành phố Thái Nguyên công khai giấy phép môi trường của Công ty CP may Thành Hưng lên Cổng thông tin điện tử thành phố.

2237