• Thường trực HĐND thành phố giám sát tại Trung tâm y tế

    15:25:11 Ngày 06/06/2014

    Sáng ngày 04/6/2014, Thường trực HĐND thành phố Thái Nguyên đã có buổi giám sát tại Trung tâm y tế thành phố về việc thực hiện Đề án xây dựng chuẩn Quốc gia về y tế xã thành phố Thái Nguyên giai ...

    4186