Không tăng thêm biên chế từ nay đến 2016

14:18:28 Ngày 27/06/2013

Tới năm 2016, trừ trưởng hợp lập thêm tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới, sẽ không tăng biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính và các đơn vị sự nghiệp của ...

565
  • Giải pháp hàng đầu trong giáo dục chính trị tư tưởng

    21:48:09 Ngày 11/01/2013

    Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian qua, mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh đã tiến hành rà soát, chỉnh ...

    663